Aktuální číslo

 

 

 

Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice je odborný elektronický časopis. Jedná se o recenzovaný časopis zařazený do databází ERIH PLUS. Je vydávan Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR. Vznikl při Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie Filosofického ústavu. Aither vychází dvakrát ročně. Každé čtvrté číslo je mezinárodní (International Issue) a jsou v něm publikovány cizojazyčné články (především v angličtině, ale i v němčině a francouzštině). Časopis je registrován pod číslem ISSN 1803-7860.